Menu chirashi

  • menuchirashi

12€50

Menu chirashi

Salade verte ou soupe miso;
Assortiment de poissons crus sur du riz au vinaigre